Dostęp do dokumentów zawartych na stronie wymaga autoryzacji

Uprawnieni do dostępu są pracownicy WIMiR AGH

Autoryzacja realizowana jest przez Panel Usług Sieciowych AGH

logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła z serwera poczta.agh.edu.pl .